BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Maria Käkelä";RSVP=TRUE:mailto:maria.kakela@sakury.net CLASS:PUBLIC CREATED:20220825T071809Z DESCRIPTION:Mitä tuloksia ja mitä seuraavaksi\n\n \n\nKohderyhmä: Oikeus osata -ohjelma\, toimenpidekokonaisuus 2 (hyvinvointi\, yhteisöllisyys\, osallisuus ja turvallisuus) verkostohankkeet.\n\nVahva suositus Galaksin verkostossa syksyn 2022 jatkaville verkostohankkeille ja heidän osatoteut tajillensa.\n\nKiinnostuksen mukaan\, saa osallistua myös jo 30.6. päät tyneistä verkostohankkeista. \n\nLisäksi kohtaamisiin on mahdollisuus o sallistua myös muista Oikeus osata -ohjelman toimenpidekokonaisuuksista.\ n\nSyksyn valtakunnan koordinaatiohanke Galaksin verkostokohtaamiset ovat kuukausittain ja joulukuun kohtaamisen aiheena on mitä tuloksia on syntyn yt ja mitä olemme oppineet.\n\n \n\nOhjelma:\n\n- Galaksin ajankohtaiset terveiset\n\n- Mitä tuloksia\n\n- Mitä olemme oppineet\, kehittämistyö n hyvät käytännöt\n\n- Materiaalit viimeistään AOE-palveluun\n\n- Mi tä verkostoista jää ja mitä seuraavaksi\n\n\n\n \n\nTavataan verkossa ja Galaksin verkostossa joulukuussa.\n\nYhteistyöterveisin\n\nMari Korpel a\n\n \n\nhankekoordinaattori\n\nmari.korpela@sakury.net\n\nSAKU ry\n\n\n\ n \n\n____________________________________________________________________ ___ \n\nMicrosoft Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella tai mobiilisovellu ksella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tästä \n\nLisätietoja | Kokousasetukset \n\n______________________________________________ __________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221213T160000 DTSTAMP:20220825T071751Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221213T140000 LAST-MODIFIED:20220825T071809Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Mari Korpela":mailto:mari.korpela@sakury.net PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Mitä tuloksia ja mitä seuraavaksi\, virtuaalikohtaami nen koordinaatiohanke Galaksi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020F9E6A5BE84D801000000000000000 0100000009B85549EF52474409BB1E0142E4DB787 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mitä tu loksia ja mitä seuraavaksi

&nbs p\;

Kohderyhmä: Oikeus osata -ohjelma\, toime npidekokonaisuus 2 (hyvinvointi\, yhteisöllisyys\, osallisuus ja turvalli suus) verkostohankkeet.

Vahva suositus Ga laksin verkostossa syksyn 2022 jatkaville verkostohankkeille ja heidän os atoteuttajillensa.

Kiinnostuksen mukaan\, saa osallistua myös jo 30.6. päättyneistä verkostohankkeista. 

Lisäksi kohtaamisiin on mahdollisuus osallis tua myös muista Oikeus osata -ohjelman toimenpidekokonaisuuksista.

Syksyn valtakunnan koordinaatiohanke Galaksin v erkostokohtaamiset ovat kuukausittain ja joulukuun kohtaamisen aiheena on mitä tuloksia on syntynyt ja mitä olemme oppineet.

 \;

Ohjelma:

- Galaksin ajankohtaiset terveiset

- Mitä tuloksia

- Mitä o lemme oppineet\, kehittämistyön hyvät käytännöt

- Materiaalit viimeistään AOE-palveluun

- Mitä verkostoista jää ja mitä seuraavaksi

 \;

Tava taan verkossa ja Galaksin verkostossa joulukuussa.

Yhteistyöterveisin

Mari Korpel a

 \;

hankekoordinaattori

mari.korpela@sakury .net

SAKU ry

 \;

_____________________ __________________________________________________

< /div>

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokon eella tai mobiilisovelluksella

Liity k okoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset

__________________________ ______________________________________________________ < /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220825T071751Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR