BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Maria Käkelä";RSVP=TRUE:mailto:maria.kakela@sakury.net CLASS:PUBLIC CREATED:20220825T065614Z DESCRIPTION:Kiinnityssuunnitelma juurruttamisen tukena\n\n \n\nKohderyhmä: Oikeus osata -ohjelma\, toimenpidekokonaisuus 2 (hyvinvointi\, yhteisöll isyys\, osallisuus ja turvallisuus) verkostohankkeet.\n\nVahva suositus Ga laksin verkostossa syksyn 2022 jatkaville verkostohankkeille ja heidän os atoteuttajillensa.\n\nKiinnostuksen mukaan\, saa osallistua myös jo 30.6. päättyneistä verkostohankkeista. \n\nLisäksi kohtaamisiin on mahdoll isuus osallistua myös muista Oikeus osata -ohjelman toimenpidekokonaisuuk sista.\n\nSyksyn valtakunnan koordinaatiohanke Galaksin verkostokohtaamise t ovat kuukausittain ja toisen kohtaamisen aiheena on kiinnityssuunnitelma juurruttamisen tukena.\n\n \n\nOhjelma:\n\n- Galaksin ajankohtaiset terve iset\n\n- Kiinnityssuunnitelma eli käyttöönottosuunnitelma\, miten toim inta kiinnitetään oppilaitoksen rakenteisiin ja prosesseihin\n\n- Verkos tohankkeiden puheenvuorot \n\n- Päättyneiden verkostohankkeiden materiaa leja\n\n- Käännettävän materiaalin ohjeistus\n\n\n\n\nTavataan verkoss a syyskuussa.\n\nYhteistyöterveisin\n\nMari Korpela\n\n \n\nhankekoordina attori\n\nmari.korpela@sakury.net\n\nSAKU ry\n\nSuomen ammatillisen koulut uksen kulttuuri- ja urheiluliitto\n\nwww.sakury.net\n\n___________________ _____________________________________________________________ \n\nMicrosof t Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella tai mobiilisovelluksella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tästä \n\nLisätieto ja | Kokousasetukset \n\n______________________________________________________________ __________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20220915T160000 DTSTAMP:20220825T065547Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20220915T140000 LAST-MODIFIED:20220825T065614Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Mari Korpela":mailto:mari.korpela@sakury.net PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Kiinnityssuunnitelma juurruttamisen tukena\, virtuaalik ohtaaminen koordinaatiohanke Galaksi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004001F40CBE84D801000000000000000 010000000D6B046F4C3E5B04785D385DB26188F44 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kiinnityssuunnitelma juurruttamisen tukena< /b>

 \;

Kohdery hmä: Oikeus osata -ohjelma\, toimenpidekokonaisuus 2 (hyvinvointi\, yhtei söllisyys\, osallisuus ja turvallisuus) verkostohankkeet.

< p class=MsoNormal>Vahva suositus Galaksin verkostossa syksyn 2022 jatkavil le verkostohankkeille ja heidän osatoteuttajillensa.

Kiinnostuksen mukaan\, saa osallistua myös jo 30.6. päätty neistä verkostohankkeista. 

Lisäksi k ohtaamisiin on mahdollisuus osallistua myös muista Oikeus osata -ohjelman toimenpidekokonaisuuksista.

Syksyn valta kunnan koordinaatiohanke Galaksin verkostokohtaamiset ovat kuukausittain j a toisen kohtaamisen aiheena on kiinnityssuunnitelma juurruttamisen tukena .

 \;

Ohjelma:

- Galaksin ajankohtaiset terve iset

- Kiinnityssuunnitelma eli käyttö önottosuunnitelma\, miten toiminta kiinnitetään oppilaitoksen rakenteis iin ja prosesseihin

- Verkostohankkeiden puheenvuorot

- Päättyneiden verkostoha nkkeiden materiaaleja

- Käännettävän materiaalin ohjeistus


Tavataa n verkossa syyskuussa.

Yhteistyöterveisi n

Mari Korpela

 \;

hankekoordinaattori

mari.korpela@sakury.net

SAKU ry

Suomen ammatillisen kou lutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto

www. sakury.net

__ __________________________________________________________________________ ____

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

________________________________________________________________________ ________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220825T065547Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR